Klauzula informacyjna RODO

Co to jest RODO?

25 maja 2018 roku wchodzi w życie Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych). W związku z tym informujemy, że przysługują Ci określone prawa związane z przetwarzaniem przez LIOGAM SP Z O. O. SP. K., Zgórsko, ul. Słoneczna 50, 26-052 Nowiny

Co to są dane osobowe?

Dane osobowe oznaczają informacje o zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania osobie fizycznej. Chodzi o dane pozyskiwane od Ciebie, w momencie zapytania o produkty, zapisania się do newslettera, wysłania do nas wiadomości poprzez formularz kontaktowy lub w złożenia zamówienia lub dokonania zakupu naszych produktów drogą elektroniczną lub poprzez telefon, email.

Kto jest administratorem Twoich danych?

Administratorem Twoich danych jest LIOGAM SP Z O. O. SP. K., Zgórsko, ul. Słoneczna 50, 26-052 Nowiny . We wszystkich sprawach związanych z przetwarzaniem Twoich danych, możesz skontaktować się z nami listownie na adres:
Zgórsko, ul. Słoneczna 50, 26-052 Nowiny lub mailowo na adres liogam@liogam.pl

Jaki jest cel przetwarzania Twoich danych?

 1. Przetwarzamy Twoje dane osobowe, w celu (podstawa z art.6 ust.1 lit .b RODO) :
  • zawarcia umowy sprzedaży na podstawie Twojego zainteresowania naszą ofertą i złożenia zamówienia ,
  • umożliwienia świadczenia usług drogą elektroniczną,
  • obsługi zgłoszeń, które do nas kierujesz (np. przez formularz kontaktowy lub email)
  • kontaktowania się z Tobą, w tym w celach związanych ze świadczeniem usług;
 2. Przetwarzamy Twoje dane dla celów podatkowych i rachunkowych (podstawa z art.6 ust.1 lit .c RODO).
 3. Jeśli wyrazisz na to zgodę będziemy przetwarzać twoje dane w celu (podstawa z art. 6 ust.1 lit. a RODO) :
  • przesyłania informacji handlowych, na podstawie Twojej zgody;
  • w celu realizowania komunikacji poprzez dostawcę systemu do wysyłania mailingu informacyjnego i newsletterów;
  • obsługi Twoich próśb przekazywanych w szczególności działowi obsługi oraz przez formularz kontaktowy w sytuacji, gdy nie są one związane wprost z wykonaniem umowy;
 4. Przetwarzamy Twoje dane osobowe w celach wskazanych poniżej, na podstawie prawnie uzasadnionego interesu LIOGAM SP. ZO. O. SP. K.  w celu (podstawa z art.6 ust.1 lit. f  RODO) :
  • archiwizacji (dowodowej) dla zabezpieczenia informacji na wypadek prawnej potrzeby wykazania faktów;
  • ewentualnego ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami;
  • badania satysfakcji klientów i określania jakości naszej obsługi;
  • monitorowania Twojej aktywności na naszej Stronie;
  • prowadzenia badań i analiz, między innymi pod kątem funkcjonalności naszej strony internetowej, poprawy jej działania czy oszacowania głównych zainteresowań i potrzeb odwiedzających;
  • windykacji należności; prowadzenie postępować sądowych, arbitrażowych i mediacyjnych;
  • prowadzenie analiz statystycznych;
  • oferowania Ci przez nas produktów i usług bezpośrednio, w tym dobierania ich pod kątem Twoich potrzeb z pomocą profilowania ;
  • oferowania Ci bezpośrednio (marketing bezpośredni) produktów i usług firm z nami współpracujących (naszych partnerów), w tym dobierania ich pod kątem Twoich potrzeb z pomocą profilowania

Okres przetwarzania Twoich danych jest uzależniony od celu przetwarzania. Wynika zwykle z okresu przewidzianego przepisami prawa np. konieczności przechowywania dokumentów księgowych, okresu przedawnienia roszczeń, roszczeń rekojmi Jeśli wyraziłeś zgodę na przetwarzanie danych np. w celu marketingu produktów i usług , Twoje dane osobowe będą przetwarzane do momentu ich wycofania.

Komu możemy udostępnić Twoje dane?

Zgodnie z Rozporządzeniem, Twoje dane możemy przekazać podmiotom przetwarzających je na nasze zlecenie np. podwykonawcom, dostawcom świadczących dla nas usługi informatyczne, księgowe, kurierskie, pocztowe, wykonującym czynności marketingowe, wspierających działania marketingowe, a także podmiotom uprawnionym do pozyskania danych na podstawie obowiązującego prawa np. organa ścigania, sądy – w oparciu o żądanie ze stosowana podstawa prawną.

Jakie masz prawa w stosunku do swoich danych?

Masz prawo uzyskać informacje dotyczące przetwarzania Twoich danych oraz ich kopię. Masz także prawo zażądać sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania swoich danych, oraz prawo do przenoszenia dostarczonych danych oraz prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Twoich danych osobowych.

Jeżeli coś Cię zaniepokoi, istnieje możliwość złożenia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych.

W każdym momencie możesz także wycofać zgodę na przetwarzanie danych osobowych, jeśli podstawą przetwarzania jest zgoda o czym musisz nas zawiadomić.

Czy musisz podać swoje dane osobowe?

Podanie danych osobowych jest dobrowolne. W zakresie, w jakim przetwarzanie Twoich danych następuje w celu wysłania zapytania ofertowego, zawarcia oraz wykonania umowy, skutkiem ich niepodania będzie brak możliwości wykonania tych czynności.

Na jakiej podstawie prawnej przetwarzane są Twoje dane?

Przetwarzanie danych oparte jest o obowiązujące przepisy prawa, a także stosowne regulaminy sklepu. Podstawową podstawą prawną jest przetwarzanie danych umożliwiających zawarcie i wykonanie umowy sprzedaży. Natomiast podstawą prawną przesyłania informacji o produktach jest uzasadniony interes administratora, polegający na promowaniu oferowanych produktów i usług. Przetwarzanie Twoich danych w celach marketingowych , w tym profilowanie będzie odbywało się na podstawie Twojej dobrowolnej zgody.

Przekazywanie danych osobowych do krajów spoza Europejskiego Obszaru Gospodarczego

Twoje dane osobowe mogą być przekazywane poza Europejski Obszar Gospodarczy w oparciu o odpowiednie zabezpieczenia prawne, którymi są standardowe klauzule umowne ochrony danych osobowych, zatwierdzone przez Komisję Europejską.

Czy przetwarzamy Twoje dane osobowe automatycznie (w tym poprzez profilowanie) w sposób wpływający na Twoje prawa?

Twoje dane osobowe będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany (w tym w formie profilowania), jednakże nie będzie to wywoływać wobec Ciebie żadnych skutków prawnych lub w podobny sposób istotnie wpływać na Twoją sytuację.

Profilowanie danych osobowych przez LIOGAM SP z o.o. Sp. k.  polega na przetwarzaniu Twoich danych (również w sposób zautomatyzowany), poprzez wykorzystywanie ich do oceny niektórych informacji o Tobie, w szczególności do analizy lub prognozy osobistych preferencji oraz zainteresowań.

Co to jest zautomatyzowane podejmowanie decyzji?

W procesie analizy ryzyka podejmujemy decyzje w sposób zautomatyzowany na podstawie danych, które o Tobie posiadamy. W oparciu o te informacje przypisujemy Ci profil osobowy istotny z punktu widzenia możliwości zaoferowania Ci naszych usług lub usług naszych partnerów oraz wysokości upustów, które możemy Ci przyznać. Decyzje te są podejmowane automatycznie na podstawie metod oceny ryzyka. Decyzje podejmowane w ten zautomatyzowany sposób mają wpływ na dostępność produktów lub usług/doboru oferowanych Ci produktów.

Co to jest profilowanie?

Oznacza ono przetwarzanie danych osobowych polegające na wykorzystaniu Twoich danych osobowych do oceny niektórych Twoich cech, w szczególności do analizy lub prognozy aspektów dotyczących Twoich osobistych preferencji, zainteresowań, wiarygodności, zachowania, lokalizacji lub przemieszczania się. My profilujemy Cię dla potrzeb dobrania oferty pod Twoje preferencje.

Podejmowanie decyzji w sposób zautomatyzowany do celów ww.  jest niezbędne do celu zawarcia lub wykonania łączącej nas umowy.

Podejmowanie decyzji w sposób zautomatyzowany odbywa się na podstawie udzielonej przez Ciebie zgody. Jeżeli nie zgadzasz się z naszą oceną sytuacji w ten sposób dokonaną, możesz zgłosić reklamację drogą mailową na nasz adres kontaktowy. Prosimy podaj informacje, które Twoim zdaniem uzasadniają nietrafność naszej oceny. Możesz też zostać poproszony o takie informacje później.

Oferta dla firm

Zamówienia hurtowe

Wzbogać ofertę swojej firmy najwyższej jakości produktami. To idealny moment, zwłaszcza w czasach, kiedy zdrowe żywienie stało się ogólnie panującą modą.

Dowiedz się więcej
Zapytanie ofertowe0